Ռուսաստան
Համադրող կլան
-UNION-
4204
8
60
47
13

Գրանցում:
07.04.2017
Եղել է կայքում:
14 դ., 21 չ., 36 մ. վերադառնալ
Ծննդյան ամսաթիվ:
01.01.1970
Ստատուս:
պասիվ

Старые ники: Artempro123 (2017-04-07)
Старые кланы: (2017-04-07)

թիմ период пребывания
VirtualGame 03.06.2017 - 20.10.2019