12731
24
636
178
458

Գրանցում:
03.01.2014
Եղել է կայքում:
1 դ., 8 չ., 46 մ. վերադառնալ
Ծննդյան ամսաթիվ:
18.05.1975
Ստատուս:
ակտիվ
Մրցաշարային չիպսեր
5000 15pt 1019

Старые ники: [-WN-]robtre (2014-01-03), [-WN-]robtre (2015-06-10), [-WN-]clan (2019-09-26)
Старые кланы: -WN- (2014-01-03), -WN- (2015-05-24), -WN- (2015-06-10)

թիմ период пребывания
Nakurwiacze 03.03.2015 - 14.03.2015
noobtre 19.02.2016 - 04.02.2018
WN Respect 23.05.2016 - 04.02.2018
Wojownicy Nadziei 04.02.2018 - в команде