Լեհաստան
Համադրող կլան
GP
1035
1
51
22
29

Գրանցում:
28.12.2012
Եղել է կայքում:
1 դ., 21 չ., 24 մ. վերադառնալ
Ծննդյան ամսաթիվ:
01.01.1970
Ստատուս:
ակտիվ
Մրցաշարային չիպսեր
5k 0PT no rules 1064

Старые ники: [PR]Warren (2012-12-28)
Старые кланы: PR (2012-12-28)

թիմ период пребывания
ZaYaVa Team 10.05.2015 - 19.02.2016
Gwardia Polska 19.02.2016 - 04.02.2018
Gwardia PolskaWD 04.02.2018 - в команде