ტურნირი: 1000 20pt no dc & market

უკრაინა [-NF-] Baton

უკრაინა [-NF-] ^SimpleX^

უკრაინა [Kiev] JOHN

!NA [Bot] Test2
20
Пруссия ( T )
უკრაინა [-NF-] ^SimpleX^
100
!NA [Bot] First
20
Испания ( T )
უკრაინა [-NF-] Baton
100
!NA [Bot] Second
100
Швейцария ( T )
!NA [Bot] Test3
20
!NA [Bot] Test1
20
Польша ( T )
უკრაინა [Kiev] JOHN
100
უკრაინა [-NF-] Baton
100
Швеция ( T )
!NA [Bot] Second
20
უკრაინა [Kiev] JOHN
20
Венгрия ( 0 - 1 )
უკრაინა [-NF-] ^SimpleX^
100
უკრაინა [-NF-] Baton
100
Франция ( 1 - 0 )
უკრაინა [-NF-] ^SimpleX^
20