Турнир: $$$ 0pt speed

Молдова [GFF] Petru_BwM

Армения [Freedom] Profesor

Украина [-NF-] ^SimpleX^

Армения [Freedom] Profesor
100
Испания ( 2 - 0 )
Польша [-WN-] robtre
20
Молдова [GFF] Petru_BwM
100
Испания ( T )
!NA [Bot] Test2
20
Украина [CC] ^IWI_i_INI^
20
Дания ( 1 - 2 )
Польша [-WN-] Emu
100
Польша [CWC] ^CeLA^
20
Россия ( 0 - 2 )
Украина [-NF-] ^SimpleX^
100
Молдова [GFF] Petru_BwM
100
Саксония ( 2 - 0 )
Украина [-NF-] ^SimpleX^
20
Армения [Freedom] Profesor
100
Австрия ( 2 - 0 )
Польша [-WN-] Emu
20
Молдова [GFF] Petru_BwM
100
Венгрия ( 2 - 0 )
Армения [Freedom] Profesor
20