Турнир: $$$ def Turkey

Молдова [GFF] Petru_BwM

Армения [Freedom] Profesor

Украина [CC] ^IWI_i_INI^

!NA [Bot] Fifth
20
Турция ( T )
Украина [CC] ^IWI_i_INI^
100
!NA [Bot] Third
20
Турция ( T )
Украина [Odessa] ^Invoker^
100
!NA [Bot] Fourth
20
Турция ( T )
!NA [Bot] Second
100
Армения [Freedom] Profesor
20
Турция ( 0 - 1 )
Молдова [GFF] Petru_BwM
100
Украина [Odessa] ^Invoker^
20
Турция ( T )
Армения [Freedom] Profesor
100
Молдова [GFF] Petru_BwM
100
Турция ( T )
Украина [CC] ^IWI_i_INI^
20
Молдова [GFF] Petru_BwM
100
Турция ( 1 - 0 )
Армения [Freedom] Profesor
20