Турнир: $$$ def Random nation

Молдова [GFF] Petru_BwM

Украина [-NF-] Baton

Армения [Freedom] Profesor

Украина [CC] ^IWI_i_INI^
20
Случайно ( 0 - 1 )
Россия [-RAZRIV-] Crazzy
100
Польша [-WN-] Emu
20
Случайно ( 0 - 1 )
Украина [-NF-] Baton
100
Молдова [GFF] Petru_BwM
100
Случайно ( 1 - 0 )
Украина [-NF-] ^SimpleX^
20
Армения [Freedom] Profesor
100
Случайно ( T )
Украина [Odessa] ^Invoker^
20
Россия [-RAZRIV-] Crazzy
20
Случайно ( 0 - 1 )
Украина [-NF-] Baton
100
Армения [Freedom] Profesor
20
Случайно ( 0 - 1 )
Молдова [GFF] Petru_BwM
100
Украина [-NF-] Baton
20
Случайно ( 0 - 1 )
Молдова [GFF] Petru_BwM
100