Турнир: $$$ def Random nation

Молдова [GFF] Petru_BwM

Украина [-NF-] ^SimpleX^

Азербайджан [-NF-] Dr_Fred_

Армения [Freedom] Profesor
20
Случайно ( T )
Украина [-NF-] ^SimpleX^
100
Молдова [GFF] Petru_BwM
100
Случайно ( 1 - 0 )
Украина [CC] ^IWI_i_INI^
20
!NA [Bot] Third
20
Случайно ( T )
Россия [Odessa] Neo
100
Азербайджан [-NF-] Dr_Fred_
100
Случайно ( T )
!NA [Bot] Fourth
20
Россия [Odessa] Neo
20
Случайно ( 0 - 1 )
Молдова [GFF] Petru_BwM
100
Украина [-NF-] ^SimpleX^
100
Случайно ( 1 - 0 )
Азербайджан [-NF-] Dr_Fred_
20
Украина [-NF-] ^SimpleX^
20
Случайно ( 0 - 1 )
Молдова [GFF] Petru_BwM
100