Турнир: $$$ 10pt def

Молдова [GFF] Petru_BwM

Россия [Odessa] Neo

Украина [-NF-] ^SimpleX^

Россия [Odessa] Neo
100
Австрия ( T )
!NA [Bot] Third
20
Армения [Freedom] Profesor
20
Дания ( T )
Украина [-NF-] ^SimpleX^
100
Украина [Odessa] ^CTPAX^
100
Швейцария ( T )
Украина [CC] ^IWI_i_INI^
20
Азербайджан [-NF-] Dr_Fred_
20
Франция ( 0 - 1 )
Молдова [GFF] Petru_BwM
100
Украина [Odessa] ^CTPAX^
20
Польша ( 0 - 1 )
Россия [Odessa] Neo
100
Молдова [GFF] Petru_BwM
100
Нидерланды ( 1 - 0 )
Украина [-NF-] ^SimpleX^
20
Молдова [GFF] Petru_BwM
100
Венгрия ( 1 - 0 )
Россия [Odessa] Neo
20