ტურნირი: $$$ def Random nation

უკრაინა [EtS] _GambiT_

რუსეთი [GFF] BaRRaDaCH_xD

მოლდავეთი [GFF] Petru_BwM

!NA [Bot] First
20
Случайно ( T )
რუსეთი [GFF] BaRRaDaCH_xD
100
უკრაინა [CC] ^IWI_i_INI^
100
Случайно ( T )
Грузия [KGR] Galacticos
20
უკრაინა [Odessa] ^Invoker^
20
Случайно ( T )
უკრაინა [EtS] _GambiT_
100
მოლდავეთი [GFF] Petru_BwM
100
Случайно ( 1 - 0 )
შვეიცარია [KGR] PINGWIN
20
უკრაინა [EtS] _GambiT_
100
Случайно ( 1 - 0 )
მოლდავეთი [GFF] Petru_BwM
20
უკრაინა [CC] ^IWI_i_INI^
20
Случайно ( T )
რუსეთი [GFF] BaRRaDaCH_xD
100
უკრაინა [EtS] _GambiT_
100
Случайно ( 1 - 0 )
რუსეთი [GFF] BaRRaDaCH_xD
20