ტურნირი: $$$ aop

უკრაინა [Odessa] ^CTPAX^

პოლონეთი [ZiZ] _MiESZkO_

უკრაინა [EtS] _GambiT_

პოლონეთი [ZiZ] _MiESZkO_
100
Швейцария ( T )
პოლონეთი [-WN-] Far3n
20
უკრაინა [EtS] _GambiT_
100
Пруссия ( T )
უკრაინა liberal
20
პოლონეთი [-WN-] robtre
100
Украина ( T )
!NA [Bot] First
20
უკრაინა [Odessa] ^CTPAX^
100
Пьемонт ( T )
უკრაინა [CC] ^IWI_i_INI^
20
უკრაინა [EtS] _GambiT_
20
Турция ( T )
პოლონეთი [ZiZ] _MiESZkO_
100
უკრაინა [Odessa] ^CTPAX^
100
Саксония ( 1 - 0 )
პოლონეთი [-WN-] robtre
20
უკრაინა [Odessa] ^CTPAX^
100
Саксония ( 1 - 0 )
პოლონეთი [ZiZ] _MiESZkO_
20