ტურნირი: 5000 10pt baloon on

უკრაინა [Kiev] JOHN

პოლონეთი [-WN-] robtre

რუსეთი [Kiev] ^XAOC^

პოლონეთი [-WN-] robtre
100
Украина ( 1 - 0 )
უკრაინა ^BAPTA^
20
რუსეთი [Kiev] ^XAOC^
100
Пьемонт ( T )
ყაზახეთი [KAZ] Nakeee
20
პოლონეთი [-WN-] Slepy
20
Пьемонт ( 0 - 1 )
პოლონეთი [-WN-] Emu
100
უკრაინა [Kiev] IGreen
20
Португалия ( 0 - 1 )
უკრაინა [Kiev] JOHN
100
რუსეთი [Kiev] ^XAOC^
20
Россия ( 0 - 1 )
უკრაინა [Kiev] JOHN
100
პოლონეთი [-WN-] Emu
20
Португалия ( 0 - 1 )
პოლონეთი [-WN-] robtre
100
პოლონეთი [-WN-] robtre
20
Россия ( 0 - 1 )
უკრაინა [Kiev] JOHN
100