ტურნირი: 1000 0pt

უკრაინა [Kiev] IGreen

უკრაინა [Kiev] Ivan_Groznui

რუსეთი [Kiev] ^XAOC^

რუსეთი [Kiev] ^XAOC^
100
Англия ( 2 - 0 )
რუსეთი [CEKTA] MaJIuHa
20
!NA [Bot] Third
20
Саксония ( T )
უკრაინა [Kiev] IGreen
100
უკრაინა [Kiev] JOHN
100
Дания ( T )
!NA [Bot] Second
20
უკრაინა [Kiev] Ivan_Groznui
100
Австрия ( T )
უკრაინა [CC] ^IWI_i_INI^
20
უკრაინა [Kiev] JOHN
20
Россия ( 0 - 1 )
უკრაინა [Kiev] Ivan_Groznui
100
რუსეთი [Kiev] ^XAOC^
20
Англия ( 0 - 2 )
უკრაინა [Kiev] IGreen
100
უკრაინა [Kiev] Ivan_Groznui
20
Венеция ( 0 - 1 )
უკრაინა [Kiev] IGreen
100